انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
اشکال هندسی 143 کیلو بایت SWF 14,208
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 14,414
معرفی اشکال هندسی 209 کیلو بایت SWF 14,470
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,527
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 15,169
آموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 15,424
جدول یکی و ده تایی 158 کیلو بایت SWF 15,517
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,561
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 16,538
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,789
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,942
اشکال هندسی 136 کیلو بایت SWF 17,095
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 17,261
مرتب کردن داده‌ها 239 کیلو بایت SWF 17,914
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 18,000
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 18,979
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 19,545
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,008
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 21,424
نماد‌های ریاضی 178 کیلو بایت SWF 22,042

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد