انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
اشکال هندسی 143 کیلو بایت SWF 14,284
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 14,517
معرفی اشکال هندسی 209 کیلو بایت SWF 14,617
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 14,656
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 15,292
آموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 15,554
جدول یکی و ده تایی 158 کیلو بایت SWF 15,662
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 15,677
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 16,638
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,915
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 17,095
اشکال هندسی 136 کیلو بایت SWF 17,246
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 17,406
مرتب کردن داده‌ها 239 کیلو بایت SWF 18,012
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 18,114
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 19,059
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 19,701
آهن‌ربا 73 کیلو بایت SWF 20,175
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 21,516
نماد‌های ریاضی 178 کیلو بایت SWF 22,136

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد