انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,651
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,953
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,153
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,327
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,416
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,433
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,513
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,833
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,921
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,110
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,148
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,163
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,358
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,378
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,465
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 13,602
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,617
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,673
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,794
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,888

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد