انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,573
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,834
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 12,067
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 12,224
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 12,228
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 12,329
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,342
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,731
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,763
طول موج 60 کیلو بایت SWF 13,002
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 13,031
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 13,069
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 13,231
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,241
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,326
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 13,466
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 13,474
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 13,565
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,604
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,803