انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هشتم (سؤال 3) 166 کیلو بایت SWF 810
درس نهم (سؤال 3) 166 کیلو بایت SWF 810
سؤالات درس ارزش علم (3) 38 کیلو بایت SWF 811
درس پنجم (question 2) 55 کیلو بایت SWF 811
شوق آموختن (2) 2,717 کیلو بایت SWF 811
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 811
درس اول (سؤال 8) 150 کیلو بایت SWF 814
درس ششم، جلسه دوم، سوره توبه، آیه 22 189 کیلو بایت SWF 814
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 18 کیلو بایت SWF 814
درس پانزدهم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 11 40 کیلو بایت SWF 814
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 2 49 کیلو بایت SWF 814
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیات 1و2 32 کیلو بایت SWF 814
درس اول (question 2) 33 کیلو بایت SWF 815
جمع اعداد (46) 367 کیلو بایت SWF 816
درس هشتم (lesson 8) 2,130 کیلو بایت SWF 816
درس ششم (question 3) 527 کیلو بایت SWF 816
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 250 52 کیلو بایت SWF 816
جمع اعداد (28) 206 کیلو بایت SWF 817
سؤالات درس خوب جهان را ببین (1) 56 کیلو بایت SWF 817
درس سوم (question 10) 7,071 کیلو بایت SWF 818

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد