انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 820
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 852
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 800
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 972
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,444
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,979
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,367
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 1,177
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 959
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 862
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 1,106
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 806
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 810
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 976
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 852
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 1,029
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 1,019
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 1,094
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 1,268
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 792

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد