انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 1) 23 کیلو بایت SWF 511
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 23 کیلو بایت SWF 539
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره محمد، آیه 17 23 کیلو بایت SWF 531
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 624
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 6,989
واکنش منیزیم با اکسیژن خالص 22 کیلو بایت SWF 4,196
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,948
الگویابی (2) 22 کیلو بایت SWF 801
جمع و تفریق اعداد با کمک محور (6) 22 کیلو بایت SWF 692
درس چهارم (question 6) 22 کیلو بایت SWF 546
درس ششم (question 1) 22 کیلو بایت SWF 825
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 22 کیلو بایت SWF 548
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره قیامه، آیه 36 22 کیلو بایت SWF 537
درس یازدهم، جلسه سوم، سوره بقره، آیه 125 22 کیلو بایت SWF 554
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 3 22 کیلو بایت SWF 561
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره انعام، آیه 133 22 کیلو بایت SWF 644
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 654
نوشتن اعداد به فارسی 21 کیلو بایت SWF 762
درس هفتم (question 8) 21 کیلو بایت SWF 923
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 509

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد