انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,680
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 1,978
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 816
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,777
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 3,926
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 898
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,557
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,737
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 807
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 3,167
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,590
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,416
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,778
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 5,123
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 928
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 1,183
درس دوم (question 9) 1,769 کیلو بایت SWF 810
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 816
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 803
مخرج مشترک 1,813 کیلو بایت SWF 3,625

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد