انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
لوحه 8 1,609 کیلو بایت SWF 1,521
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1) 1,632 کیلو بایت SWF 1,892
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 761
مولالیته 1,649 کیلو بایت SWF 1,685
تفاوت میکروسکوپ نوری و الکترونی 1,661 کیلو بایت SWF 3,824
خودشناسی 1,675 کیلو بایت SWF 835
مکعب 1,679 کیلو بایت SWF 1,480
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,605
درس سوم (lesson 3) 1,688 کیلو بایت SWF 720
فواید حیوانات 1,698 کیلو بایت SWF 3,053
تقسیم اعداد اعشاری 1,709 کیلو بایت SWF 1,502
آب و فواید آن 1,715 کیلو بایت SWF 2,274
حل شدن آب و نمک در یکدیگر 1,736 کیلو بایت SWF 1,686
درس پنجم: تلاوت آیات 102 تا 105 سوره آل عمران 1,736 کیلو بایت SWF 4,998
excel: رسم نمودار (1) 1,742 کیلو بایت SWF 848
درس هفتم (question 1) 1,743 کیلو بایت SWF 1,104
درس دوم (question 9) 1,769 کیلو بایت SWF 757
جدول انتخاب 1,770 کیلو بایت SWF 737
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 755
مخرج مشترک 1,813 کیلو بایت SWF 3,506

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد