انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کاهش فشار بخار 1,025 کیلو بایت SWF 1,633
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,790
خالص کردن مخلوط‌ها 1,027 کیلو بایت SWF 2,100
نگاره شماره نه 1,032 کیلو بایت SWF 2,446
سوره لقمان 1,037 کیلو بایت SWF 1,325
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (7) 1,037 کیلو بایت SWF 2,363
جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (8) 1,039 کیلو بایت SWF 2,691
نشانه ش 1,051 کیلو بایت SWF 2,044
تشخیص مزه 1,053 کیلو بایت SWF 2,036
شرح انتظار 1,054 کیلو بایت SWF 1,020
نیایش 1,055 کیلو بایت SWF 2,760
نگاره شماره سه 1,059 کیلو بایت SWF 2,115
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 12 سوره محمد 1,059 کیلو بایت SWF 1,141
داستان پدربزرگ 1,065 کیلو بایت SWF 1,595
درس دهم (سؤال 1) 1,075 کیلو بایت SWF 954
درس اول (lesson 1) 1,078 کیلو بایت SWF 927
الگویابی 1,083 کیلو بایت SWF 1,849
شعر 1,084 کیلو بایت SWF 1,522
درس اول (question 10) 1,085 کیلو بایت SWF 804
شعر 1,090 کیلو بایت SWF 1,549

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد