انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ارزش علم 3,271 کیلو بایت SWF 997
ارزش مکانی (1) 334 کیلو بایت SWF 1,638
ارزش مکانی (2) 100 کیلو بایت SWF 1,546
ارزش مکانی اعداد 655 کیلو بایت SWF 1,708
ارزش مکانی اعداد دو رقمی 336 کیلو بایت SWF 1,551
ارزش مکانی اعداد سه رقمی 707 کیلو بایت SWF 1,213
ارزش و عظمت لغت‌نامه دهخدا 118 کیلو بایت SWF 1,312
ارمغان ایران 5,047 کیلو بایت SWF 806
از همه مهربان‌تر 403 کیلو بایت SWF 1,328
اساس چرخش موتور در میدان مغناطیسی 73 کیلو بایت SWF 1,253
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,706
استاد امامی 512 کیلو بایت SWF 1,221
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,387
استفاده از باد 180 کیلو بایت SWF 1,439
استفاده از مقاومت متغییر ترانزیستور 81 کیلو بایت SWF 4,036
استفاده انسان از آب 174 کیلو بایت SWF 1,618
استوانه 1,168 کیلو بایت SWF 1,320
اسمز 146 کیلو بایت SWF 1,461
اسمز در سلول‌های انسانی 47 کیلو بایت SWF 1,938
اسمز در سلول‌های گیاهی 286 کیلو بایت SWF 1,540

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد