انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هشتم (سؤال 4) 240 کیلو بایت SWF 769
سؤالات درس نوجوان باهوش (1) 62 کیلو بایت SWF 769
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 769
درس پنجم، جلسه سوم، تمرین سوم 62 کیلو بایت SWF 769
درس دهم، جلسه دوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 769
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 62 کیلو بایت SWF 769
درس چهاردهم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 4 59 کیلو بایت SWF 769
درس اول (question 6) 229 کیلو بایت SWF 770
سؤالات درس آداب نیکان (1) 162 کیلو بایت SWF 770
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 109 50 کیلو بایت SWF 770
درس اول (question 5) 116 کیلو بایت SWF 771
درس چهارم (question 6) 30 کیلو بایت SWF 771
سؤالات درس سفر شکفتن (2) 72 کیلو بایت SWF 771
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 771
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 771
درس ششم (my village) 2,855 کیلو بایت SWF 772
آزادگی 1,802 کیلو بایت SWF 773
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 773
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 773
درس دهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 89 32 کیلو بایت SWF 773

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد