انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آینه محدب 58 کیلو بایت SWF 1,481
آینه مقعر 88 کیلو بایت SWF 1,354
آینه مقعر 58 کیلو بایت SWF 1,394
آینه مورب 90 کیلو بایت SWF 2,039
آینه ها 66 کیلو بایت SWF 33,274
آیینه‌ها 66 کیلو بایت SWF 2,400
ابزار جمع 129 کیلو بایت SWF 4,761
ابزار جمع 205 کیلو بایت SWF 5,230
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,760
اتصال CV 86 کیلو بایت SWF 1,152
اتصال سری خازن 127 کیلو بایت SWF 1,114
اتصال سری خازن‌ها 83 کیلو بایت SWF 1,763
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,118
اتصال سری دو نوسان 58 کیلو بایت SWF 1,185
اتصال سری مقاومت 86 کیلو بایت SWF 1,137
اتصال سری و موازی باطری‌ها 93 کیلو بایت SWF 1,716
اتصال صلیبی میل گاردان 129 کیلو بایت SWF 1,371
اتصال موازی خازن 95 کیلو بایت SWF 1,256
اتصال موازی خازن‌ها 83 کیلو بایت SWF 1,569
اتفاق ساده 1,141 کیلو بایت SWF 1,157

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد