انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آموزش اعداد به کمک تصویر (1) 941 کیلو بایت SWF 1,593
آموزش اعداد به کمک تصویر (2) 1,111 کیلو بایت SWF 1,856
آموزش بخش‌پذیری بر 10 365 کیلو بایت SWF 1,229
آموزش بخش‌پذیری بر 15 333 کیلو بایت SWF 1,360
آموزش بخش‌پذیری بر 2 360 کیلو بایت SWF 1,383
آموزش بخش‌پذیری بر 3 423 کیلو بایت SWF 1,464
آموزش بخش‌پذیری بر 5 333 کیلو بایت SWF 1,345
آموزش بخش‌پذیری بر 6 427 کیلو بایت SWF 1,231
آموزش بخش‌پذیری بر 9 328 کیلو بایت SWF 1,540
آموزش ترتیب اعداد 275 کیلو بایت SWF 4,943
آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی 299 کیلو بایت SWF 2,782
آموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 15,707
آموزش جمع 160 کیلو بایت SWF 24,572
آموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 1,857
آموزش جمع و تفریق 752 کیلو بایت SWF 39,833
آموزش خط باز و بسته 154 کیلو بایت SWF 3,755
آموزش داخل و خارج 160 کیلو بایت SWF 2,055
آموزش ساعت 493 کیلو بایت SWF 1,891
آموزش ساعت 1,107 کیلو بایت SWF 1,657
آموزش سمت راست و چپ (1) 309 کیلو بایت SWF 1,977

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد