انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 727
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 52 کیلو بایت SWF 670
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 28 کیلو بایت SWF 687
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره بقره، آیه 286 41 کیلو بایت SWF 667
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 694
درس دوازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 728
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره تحریم، آیه 8 346 کیلو بایت SWF 620
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 19 355 کیلو بایت SWF 655
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مؤمنون، آیه 29 317 کیلو بایت SWF 686
درس دوازدهم: تلاوت آیات 1 تا 10 سوره انبیاء 293 کیلو بایت SWF 1,055
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 8,726
درس یازدهم: قطره اما دریا 45 کیلو بایت SWF 1,437
درس یازدهم: تلاوت آیات 61 تا 83 سوره شعراء 415 کیلو بایت SWF 736
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره کهف،‌ آیه 107 338 کیلو بایت SWF 655
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 30 261 کیلو بایت SWF 607
درس یازدهم، جلسه چهارم، سوره رعد،‌ آیه 6 153 کیلو بایت SWF 603
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 177 کیلو بایت SWF 677
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 656
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره روم، آیه 8 58 کیلو بایت SWF 610
درس یازدهم، جلسه دوم، سوره نساء، آیه 123 22 کیلو بایت SWF 606

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد