انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (سؤال 10) 255 کیلو بایت SWF 754
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 754
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 754
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 754
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 754
درس چهارم (سؤال 6) 166 کیلو بایت SWF 754
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 754
سؤالات درس سفر شکفتن (5) 190 کیلو بایت SWF 754
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 754
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 754
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 754
درس اول (سؤال 4) 152 کیلو بایت SWF 755
درس اول (سؤال 13) 173 کیلو بایت SWF 755
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 755
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 755
درس چهارم (question 7) 60 کیلو بایت SWF 756
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 756
درس پنجم (question 4) 67 کیلو بایت SWF 756
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 756
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 756

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد