انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 637
درس اول (سؤال 4) 152 کیلو بایت SWF 638
درس اول (سؤال 12) 214 کیلو بایت SWF 638
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 638
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 638
درس هفتم (سؤال 5) 213 کیلو بایت SWF 638
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 638
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 638
سؤالات درس ادبیات انقلاب (3) 56 کیلو بایت SWF 638
درس اول، جلسه اول (2) 136 کیلو بایت SWF 638
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 639
سؤالات درس آزادگی (1) 163 کیلو بایت SWF 639
سؤالات درس پیش از این‌ها (3) 68 کیلو بایت SWF 640
جوانه و سنگ (2) 4,619 کیلو بایت SWF 640
درس اول (سؤال 10) 255 کیلو بایت SWF 641
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 641
سؤالات درس آداب نیکان (3) 161 کیلو بایت SWF 641
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 643
درس چهارم (سؤال 5) 169 کیلو بایت SWF 643
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 645

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد