انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 677
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 677
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 677
درس اول، جلسه اول (2) 136 کیلو بایت SWF 678
درس چهارم (سؤال 5) 169 کیلو بایت SWF 679
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 680
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 680
سؤالات درس آداب نیکان (3) 161 کیلو بایت SWF 680
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 681
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 681
جوانه و سنگ (2) 4,619 کیلو بایت SWF 681
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 684
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 685
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 686
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 686
درس سوم (سؤال 5) 345 کیلو بایت SWF 687
درس اول (سؤال 15) 122 کیلو بایت SWF 688
سؤالات درس شیر حق (6) 103 کیلو بایت SWF 688
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 689
درس هفتم (سؤال 4) 175 کیلو بایت SWF 689

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد