انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 11,865
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,100
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,208
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 7,819
مسافت و جا به جایی 71 کیلو بایت SWF 5,288
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 18,645
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,193
چگالی 78 کیلو بایت SWF 8,507
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 10,524
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 7,874
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 6,470
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 6,378
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,275
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,004
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 8,852
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,066
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,044
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 12,601
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 10,605
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 9,823

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد