انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,384
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,002
مسافت و جا به جایی 71 کیلو بایت SWF 5,459
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 18,873
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,372
چگالی 78 کیلو بایت SWF 9,131
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 10,774
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,012
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 6,621
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 6,547
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,436
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,174
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,035
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,299
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,233
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 12,891
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 10,773
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 9,979
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 12,674
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,246

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد