انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اثر متقابل نیرو 129 کیلو بایت SWF 7,861
نیروی تکیه گاه 110 کیلو بایت SWF 8,566
مسافت و جا به جایی 71 کیلو بایت SWF 5,849
چرخه آب 106 کیلو بایت SWF 19,601
نیروی الکتریکی 105 کیلو بایت SWF 7,818
چگالی 78 کیلو بایت SWF 9,776
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,357
تغییر شیمیایی 93 کیلو بایت SWF 8,456
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,074
تغییر شیمیایی و توسط گاز 158 کیلو بایت SWF 7,009
تشکیل ابر کونولوس 1,389 کیلو بایت SWF 7,858
فشار مایعات 710 کیلو بایت SWF 9,698
نیروی گرانش 126 کیلو بایت SWF 9,577
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,760
فشار مایعات 69 کیلو بایت SWF 9,756
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 13,308
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,230
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,467
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 13,397
تشخیص رنگ 96 کیلو بایت SWF 9,624

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد