انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
موج 89 کیلو بایت SWF 7,806
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,786
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,774
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,740
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,733
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,696
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,695
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,675
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,539
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,412
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,385
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,372
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,357
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,278
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,223
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,215
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,184
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,148
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,146
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,101

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد