انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
خودالقایی و القای متقابل 1,000 کیلو بایت SWF 7,677
تقسیم عدد صحیح بر کسر 307 کیلو بایت SWF 7,670
درس دوازدهم: تلاوت آیات 11 تا 24 سوره انبیاء 360 کیلو بایت SWF 7,651
واکنش سدیم با آب 26 کیلو بایت SWF 7,630
جنبش مولکولی 119 کیلو بایت SWF 7,628
مفاهیم دامنه ،فرکانس اختلاف فاز 26 کیلو بایت SWF 7,624
سایه ونیم سایه 69 کیلو بایت SWF 7,622
اشنایی با جداول 327 کیلو بایت SWF 7,565
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده) 258 کیلو بایت SWF 7,450
درس یازدهم: تلاوت آیات 40 تا 60 سوره شعراء 492 کیلو بایت SWF 7,302
الکترولیت و غیر الکترولیت 22 کیلو بایت SWF 7,285
ایجاد تغییر شیمیایی به وسیله رنگ 91 کیلو بایت SWF 7,271
تحلیل دشارژ خازن 26 کیلو بایت SWF 7,267
انواع ماشین ها 23 کیلو بایت SWF 7,156
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,145
شمارش 190 کیلو بایت SWF 7,097
عوامل موثر بر ظرفیت خازن 51 کیلو بایت SWF 7,039
تغییر شیمیایی 54 کیلو بایت SWF 7,033
کامل کردن تصویر 308 کیلو بایت SWF 7,022
تغییر شیمیایی و گرما 160 کیلو بایت SWF 7,014

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد