انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
مرتب کردن داده‌ها 501 کیلو بایت SWF 4,700
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,691
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,689
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,684
انواع حرکت در مولکول‌ها 1,680 کیلو بایت SWF 4,676
قانون ولتاژ کیرشهف 178 کیلو بایت SWF 4,650
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,636
اساس کار یک موتور ساده 52 کیلو بایت SWF 4,634
تفریق برداری 60 کیلو بایت SWF 4,626
مقدار متوسط و نیم موج و چگونگی تولید 37 کیلو بایت SWF 4,605
جمع کوچک‌تر از 10 401 کیلو بایت SWF 4,599
ابزار جمع 129 کیلو بایت SWF 4,587
جهت‌یابی 666 کیلو بایت SWF 4,585
هنگام وقوع زلزله 254 کیلو بایت SWF 4,581
دستگاه گردش خون باز و بسته 339 کیلو بایت SWF 4,578
تحلیل یک مدار 14 کیلو بایت SWF 4,574
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,573
مقایسه جریان مستقیم و متناوب 57 کیلو بایت SWF 4,566
آشنایی با نمادهای آموزشی 370 کیلو بایت SWF 4,563
الگویابی 470 کیلو بایت SWF 4,558

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد