انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رشد پیله 214 کیلو بایت SWF 17,554
مرتب کردن داده‌ها 239 کیلو بایت SWF 17,336
مراحل رشد باکتری 209 کیلو بایت SWF 17,291
اشکال هندسی 136 کیلو بایت SWF 16,527
بخار آب 195 کیلو بایت SWF 16,165
نیرو 153 کیلو بایت SWF 16,015
قرقره ثابت 111 کیلو بایت SWF 15,729
حرکت ملکولها 179 کیلو بایت SWF 14,890
آموزش جمع 228 کیلو بایت SWF 14,731
امواج صوتی 65 کیلو بایت SWF 14,523
جدول یکی و ده تایی 158 کیلو بایت SWF 14,353
معرفی اشکال هندسی 209 کیلو بایت SWF 13,780
انبساط و انقباض 310 کیلو بایت SWF 13,764
نیروی مقاوم 120 کیلو بایت SWF 13,692
اشکال هندسی 143 کیلو بایت SWF 13,541
حل شدن 74 کیلو بایت SWF 13,103
تعادل 166 کیلو بایت SWF 12,915
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,887
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 12,752
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 12,699

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد