انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (سؤال 7) 141 کیلو بایت SWF 708
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 67 کیلو بایت SWF 721
درس اول (سؤال 2) 163 کیلو بایت SWF 725
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 729
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 732
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 735
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 736
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 736
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 737
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 737
سؤالات درس راه نیک‌بختی (4) 85 کیلو بایت SWF 737
درس دوم (question 6) 50 کیلو بایت SWF 738
درس اول (سؤال 4) 152 کیلو بایت SWF 738
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 738
درس چهارم (سؤال 4) 229 کیلو بایت SWF 738
درس چهارم (سؤال 5) 169 کیلو بایت SWF 738
درس چهارم (سؤال 6) 166 کیلو بایت SWF 738
درس هفتم (سؤال 4) 175 کیلو بایت SWF 738
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 738
سؤالات درس شیر حق (6) 103 کیلو بایت SWF 738

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد