انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 421
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 430
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 431
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 432
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 434
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 435
سؤالات درس آداب نیکان (3) 161 کیلو بایت SWF 435
خودشناسی 1,643 کیلو بایت SWF 435
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 436
درس ششم (سؤال 1) 1,275 کیلو بایت SWF 436
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 437
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 437
درس دوم (سؤال 3) 198 کیلو بایت SWF 438
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 438
درس دوم (سؤال 4) 192 کیلو بایت SWF 439
درس دوم (سؤال 8) 191 کیلو بایت SWF 439
درس سوم (سؤال 4) 150 کیلو بایت SWF 439
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 439
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 439
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 439

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد