انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 645
درس اول (سؤال 2) 163 کیلو بایت SWF 646
درس اول (سؤال 7) 141 کیلو بایت SWF 646
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 650
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 652
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 653
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 654
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 654
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 67 کیلو بایت SWF 655
درس پنجم (question 4) 67 کیلو بایت SWF 657
درس پنجم (سؤال 4) 178 کیلو بایت SWF 658
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 658
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 658
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 658
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 659
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 659
درس اول، جلسه اول (2) 136 کیلو بایت SWF 659
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 660
سؤالات درس آزادگی (1) 163 کیلو بایت SWF 660
درس پنجم (سؤال 3) 253 کیلو بایت SWF 661

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد