انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 281
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 281
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 283
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 284
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 285
سؤالات درس شیر حق (3) 81 کیلو بایت SWF 286
سؤالات درس شیر حق (6) 103 کیلو بایت SWF 286
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 289
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 289
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 289
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 289
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 290
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 291
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 291
جوانه و سنگ (2) 4,619 کیلو بایت SWF 292
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 292
درس چهارم، قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 292
درس سوم (سؤال 4) 150 کیلو بایت SWF 293
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 293
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 293

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد