انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 504
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 508
درس اول (سؤال 15) 122 کیلو بایت SWF 510
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 511
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 511
سؤالات درس پیش از این‌ها (3) 68 کیلو بایت SWF 512
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 513
سؤالات درس یاد حسین(ع) (1) 54 کیلو بایت SWF 513
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 515
درس ششم (سؤال 1) 1,275 کیلو بایت SWF 515
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 515
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 516
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 516
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 516
سؤالات درس آداب نیکان (3) 161 کیلو بایت SWF 516
درس اول (سؤال 4) 152 کیلو بایت SWF 517
درس اول (سؤال 12) 214 کیلو بایت SWF 517
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 517
درس اول (سؤال 14) 155 کیلو بایت SWF 518
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 518

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد