انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس اول (سؤال 7) 141 کیلو بایت SWF 676
درس اول (سؤال 2) 163 کیلو بایت SWF 680
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین دوم 67 کیلو بایت SWF 681
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 683
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 684
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 685
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 688
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 688
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 693
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 693
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 694
درس چهارم (سؤال 6) 166 کیلو بایت SWF 694
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 694
درس پنجم (question 4) 67 کیلو بایت SWF 695
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 695
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 695
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 695
سؤالات درس خوب جهان را ببین (3) 63 کیلو بایت SWF 696
سؤالات درس ادبیات انقلاب (4) 55 کیلو بایت SWF 696
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 698

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد