انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 319
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 319
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 321
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 326
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 326
سؤالات درس شیر حق (6) 103 کیلو بایت SWF 326
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 326
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 327
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 328
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 328
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 328
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 329
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 329
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 329
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 329
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 330
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 330
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 330
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 331
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 331

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد