انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 359
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 366
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 367
سؤالات درس سفر شکفتن (1) 61 کیلو بایت SWF 369
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 369
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 369
درس دوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 370
درس سوم (سؤال 1) 1,279 کیلو بایت SWF 370
سؤالات درس آداب نیکان (3) 161 کیلو بایت SWF 370
درس چهارم (سؤال 2) 171 کیلو بایت SWF 371
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 371
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 371
سؤالات درس ادبیات انقلاب (1) 161 کیلو بایت SWF 372
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 373
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 374
درس هفتم (سؤال 5) 213 کیلو بایت SWF 375
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 375
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 376
درس اول (سؤال 15) 122 کیلو بایت SWF 376
درس دوم (سؤال 5) 208 کیلو بایت SWF 376

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد