انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
شوق آموختن (1) 7,197 کیلو بایت SWF 267
سؤالات درس پرنده آزادی (4) 83 کیلو بایت SWF 268
سؤالات درس خوب جهان را ببین (2) 63 کیلو بایت SWF 272
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 273
سؤالات درس شیر حق (4) 61 کیلو بایت SWF 274
سؤالات درس شیر حق (6) 103 کیلو بایت SWF 277
درس چهاردهم، قطره اما دریا 57 کیلو بایت SWF 277
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 278
سؤالات درس پیش از این‌ها (4) 56 کیلو بایت SWF 278
سؤالات درس شیر حق (3) 81 کیلو بایت SWF 278
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 281
درس چهارم، قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 281
درس سوم (سؤال 2) 222 کیلو بایت SWF 282
جوانه و سنگ (2) 4,619 کیلو بایت SWF 282
سؤالات درس شیر حق (5) 104 کیلو بایت SWF 282
درس پنجم (سؤال 2) 196 کیلو بایت SWF 283
سؤالات درس یاد حسین(ع) (1) 54 کیلو بایت SWF 283
سؤالات درس پیش از این‌ها (1) 84 کیلو بایت SWF 284
سؤالات درس پیش از این‌ها (3) 68 کیلو بایت SWF 284
سؤالات درس سفر شکفتن (3) 131 کیلو بایت SWF 284

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد