انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (سؤال 7) 192 کیلو بایت SWF 594
درس دوم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 595
درس سوم (سؤال 3) 203 کیلو بایت SWF 597
درس اول (سؤال 16) 261 کیلو بایت SWF 598
درس اول (سؤال 2) 163 کیلو بایت SWF 600
درس اول (سؤال 7) 141 کیلو بایت SWF 600
درس پنجم (سؤال 3) 253 کیلو بایت SWF 600
سؤالات درس پیش از این‌ها (3) 68 کیلو بایت SWF 600
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 601
درس اول (سؤال 11) 181 کیلو بایت SWF 602
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 602
درس اول (سؤال 3) 159 کیلو بایت SWF 604
درس سوم (سؤال 6) 167 کیلو بایت SWF 604
درس پنجم (سؤال 4) 178 کیلو بایت SWF 604
درس ششم (سؤال 1) 1,275 کیلو بایت SWF 604
همدلی و اتحاد 1,449 کیلو بایت SWF 604
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 604
سؤالات درس ادبیات انقلاب (3) 56 کیلو بایت SWF 604
درس پنجم (question 4) 67 کیلو بایت SWF 605
درس اول (سؤال 4) 152 کیلو بایت SWF 605

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد