انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هشتم (question 2) 52 کیلو بایت SWF 744
درس اول (question 2) 376 کیلو بایت SWF 744
درس چهارم (سؤال 8) 196 کیلو بایت SWF 744
درس هفتم (سؤال 2) 165 کیلو بایت SWF 744
سؤالات درس پرچمداران (2) 73 کیلو بایت SWF 744
درس اول، جلسه سوم، سوره انعام، آیه 162 97 کیلو بایت SWF 744
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 744
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 745
سؤالات درس یاد حسین(ع) (2) 82 کیلو بایت SWF 745
درس اول، جلسه اول (4) 67 کیلو بایت SWF 745
درس ششم (question 1) 32 کیلو بایت SWF 746
درس اول (question 9) 456 کیلو بایت SWF 746
درس اول (سؤال 16) 261 کیلو بایت SWF 746
درس ششم (سؤال 8) 164 کیلو بایت SWF 746
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 746
درس دهم، قطره اما دریا 38 کیلو بایت SWF 746
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 746
درس دوم (question 1) 48 کیلو بایت SWF 747
درس چهارم (question 2) 459 کیلو بایت SWF 747
درس پنجم (question 6) 39 کیلو بایت SWF 747

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد