انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس پنجم (question 6) 39 کیلو بایت SWF 775
درس پنجم (سؤال 5) 182 کیلو بایت SWF 775
درس اول، جلسه اول (3) 194 کیلو بایت SWF 775
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 38 کیلو بایت SWF 775
درس چهارم (question 2) 459 کیلو بایت SWF 776
درس ششم (question 1) 32 کیلو بایت SWF 776
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 776
درس هشتم (سؤال 6) 237 کیلو بایت SWF 776
سؤالات درس خوب جهان را ببین (4) 85 کیلو بایت SWF 776
درس اول (question 2) 376 کیلو بایت SWF 777
درس اول (question 6) 2,651 کیلو بایت SWF 777
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 777
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 777
درس هشتم (question 2) 52 کیلو بایت SWF 778
سؤالات درس ادبیات انقلاب (3) 56 کیلو بایت SWF 778
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 32 38 کیلو بایت SWF 778
درس دوم (question 7) 50 کیلو بایت SWF 779
درس ششم (سؤال 3) 231 کیلو بایت SWF 779
درس ششم (سؤال 8) 164 کیلو بایت SWF 779
سؤالات درس ارمغان ایران (5) 55 کیلو بایت SWF 779

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد