انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم (سؤال 2) 165 کیلو بایت SWF 473
درس هشتم (سؤال 7) 187 کیلو بایت SWF 473
سؤالات درس آزادگی (2) 62 کیلو بایت SWF 474
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 474
درس اول (question 7) 32 کیلو بایت SWF 475
خوب جهان را ببین 4,668 کیلو بایت SWF 475
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 475
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 28 کیلو بایت SWF 475
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 476
درس اول (question 6) 2,651 کیلو بایت SWF 476
صورتگر ماهر 1,099 کیلو بایت SWF 476
سؤالات درس راه نیک‌بختی (3) 74 کیلو بایت SWF 476
درس سوم (question 6) 2,151 کیلو بایت SWF 477
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 477
درس اول (سؤال 1) 305 کیلو بایت SWF 477
نام خوش‌بو 1,208 کیلو بایت SWF 477
درس اول، جلسه اول (4) 67 کیلو بایت SWF 477
درس اول، جلسه سوم، تمرین دوم 65 کیلو بایت SWF 477
درس سوم، جلسه دوم، تمرین اول 15 کیلو بایت SWF 477
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 477

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد