انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
سؤالات درس پرنده آزادی (1) 161 کیلو بایت SWF 544
درس هفتم (سؤال 4) 175 کیلو بایت SWF 545
درس ششم (سؤال 4) 417 کیلو بایت SWF 546
سؤالات درس ارمغان ایران (2) 55 کیلو بایت SWF 546
سؤالات درس ارمغان ایران (5) 55 کیلو بایت SWF 546
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 546
درس پنجم (question 1) 46 کیلو بایت SWF 547
درس پنجم (question 2) 29 کیلو بایت SWF 547
درس چهارم، جلسه دوم، سوره حشر، آیه 22 107 کیلو بایت SWF 547
درس ششم (سؤال 7) 208 کیلو بایت SWF 548
سؤالات درس آداب نیکان (4) 55 کیلو بایت SWF 548
سؤالات درس پرچمداران (4) 63 کیلو بایت SWF 548
درس چهارم (question 5) 30 کیلو بایت SWF 549
درس سوم (question 9) 40 کیلو بایت SWF 549
درس اول (سؤال 1) 305 کیلو بایت SWF 550
درس ششم (سؤال 2) 153 کیلو بایت SWF 550
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 21 کیلو بایت SWF 550
درس دوم (question 6) 50 کیلو بایت SWF 551
درس پنجم (question 3) 66 کیلو بایت SWF 551
به خدا چه بگویم 1,291 کیلو بایت SWF 551

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد