انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 482
درس اول (سؤال 5) 346 کیلو بایت SWF 483
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 483
درس چهارم (سؤال 5) 169 کیلو بایت SWF 483
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 483
درس پنجم (question 5) 53 کیلو بایت SWF 484
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 485
درس چهارم (question 4) 187 کیلو بایت SWF 486
درس پنجم (سؤال 6) 206 کیلو بایت SWF 486
سؤالات درس ارمغان ایران (2) 55 کیلو بایت SWF 486
سؤالات درس سفر شکفتن (2) 72 کیلو بایت SWF 486
درس پنجم (my appearace) 2,948 کیلو بایت SWF 487
درس چهارم (سؤال 6) 166 کیلو بایت SWF 487
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 487
سؤالات درس سفر شکفتن (4) 64 کیلو بایت SWF 488
درس اول، جلسه سوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 488
درس پنجم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 2-1 329 کیلو بایت SWF 488
درس سوم (question 9) 40 کیلو بایت SWF 489
درس پنجم (lesson 5) 1,586 کیلو بایت SWF 489
درس پنجم (سؤال 5) 182 کیلو بایت SWF 489

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد