انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
درس چهارم (question 4) 187 کیلو بایت SWF 404
درس چهارم (سؤال 5) 169 کیلو بایت SWF 404
درس پنجم (سؤال 5) 182 کیلو بایت SWF 404
پیش از این‌ها 3,779 کیلو بایت SWF 404
جوانه و سنگ (2) 4,619 کیلو بایت SWF 404
آقا مهدی 5,595 کیلو بایت SWF 404
سؤالات درس ارزش علم (1) 39 کیلو بایت SWF 405
درس پنجم (سؤال 4) 178 کیلو بایت SWF 405
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین دوم 66 کیلو بایت SWF 405
درس اول (سؤال 9) 203 کیلو بایت SWF 406
درس اول (سؤال 16) 261 کیلو بایت SWF 406
درس چهارم (سؤال 9) 198 کیلو بایت SWF 406
درس ششم (سؤال 3) 231 کیلو بایت SWF 406
سؤالات درس سفر شکفتن (5) 190 کیلو بایت SWF 406
گریه امیر 2,048 کیلو بایت SWF 406
درس اول، جلسه دوم،سوره طه، آیه 14 42 کیلو بایت SWF 406
درس اول (سؤال 5) 346 کیلو بایت SWF 407
درس دوم (سؤال 1) 1,212 کیلو بایت SWF 407
راه نیک‌بختی 2,399 کیلو بایت SWF 407
سؤالات درس قلم سحرآمیز (1) 279 کیلو بایت SWF 407

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد