انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
اهداف فصل اول فارسی هشتم 17 کیلو بایت SWF 721
درس هشتم (سؤال 1) 1,842 کیلو بایت SWF 723
سؤالات درس ارمغان ایران (3) 83 کیلو بایت SWF 723
سؤالات درس آزادگی (4) 83 کیلو بایت SWF 723
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره اعراف، آیه 204 42 کیلو بایت SWF 723
سؤالات درس پرچمداران (4) 63 کیلو بایت SWF 724
درس یازدهم، جلسه دوم، تمرین اول 17 کیلو بایت SWF 724
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 725
درس اول (سؤال 12) 214 کیلو بایت SWF 725
درس دوم (سؤال 2) 164 کیلو بایت SWF 725
درس ششم (سؤال 2) 153 کیلو بایت SWF 726
سؤالات درس شیر حق (7) 56 کیلو بایت SWF 726
درس سوم (question 2) 42 کیلو بایت SWF 727
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 727
درس دوم (سؤال 4) 192 کیلو بایت SWF 727
درس هفتم (سؤال 6) 191 کیلو بایت SWF 728
سؤالات درس آزادگی (2) 62 کیلو بایت SWF 728
درس دوم (my classmates) 2,812 کیلو بایت SWF 729
درس چهارم (lesson 4) 2,067 کیلو بایت SWF 729
درس ششم (سؤال 7) 208 کیلو بایت SWF 729

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد