انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
ابزار جمع 261 کیلو بایت SWF 11,219
فواید اصطحکاک 278 کیلو بایت SWF 11,323
تقارن افقی و عمودی 252 کیلو بایت SWF 11,460
تشخیص بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن اعداد اعشاری 215 کیلو بایت SWF 11,643
محور اعداد 154 کیلو بایت SWF 11,673
طیف نشری خطی هیدروژن 45 کیلو بایت SWF 11,710
انواع انرژی 155 کیلو بایت SWF 12,017
تشکیل تصویر در عدسی ها 208 کیلو بایت SWF 12,080
تقسیم چند جمله ای بر یک جمله ای 82 کیلو بایت SWF 12,275
آموزش نماد کوچکتر و بزرگتر و مساوی 332 کیلو بایت SWF 12,337
طول موج 60 کیلو بایت SWF 12,370
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,614
کاربرد اهرم 118 کیلو بایت SWF 12,661
درس یازدهم: عاقبت فرعون و فرعونیان 7,106 کیلو بایت SWF 12,794
تشکیل سایه 71 کیلو بایت SWF 12,798
پیدا کردن داده‌ها 295 کیلو بایت SWF 12,808
خورشید گرفتگی 229 کیلو بایت SWF 12,879
مفهوم جمع 167 کیلو بایت SWF 12,975
جدول تناوبی 30 کیلو بایت SWF 12,990
تعادل 166 کیلو بایت SWF 13,195

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد