انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,473
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,510
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,530
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,531
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,546
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,645
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,699
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,709
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,868
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,918
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 11,024
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,044
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,193
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,229
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,238
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,280
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,352
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,425
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,486
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,641

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد