انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدیدsort icon
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,497
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,544
تجزیه بردار 104 کیلو بایت SWF 10,550
اسید های ضعیف و قوی 72 کیلو بایت SWF 10,561
ماشین ساده 163 کیلو بایت SWF 10,574
ضرب و تقسیم اعداد اعشاری و کسری 364 کیلو بایت SWF 10,677
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,725
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع 164 کیلو بایت SWF 10,736
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,891
داستان مهربان‌ترین معلم 508 کیلو بایت SWF 10,977
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 11,050
خازن در جریان متناوب 18 کیلو بایت SWF 11,067
جسم غیر منیر 31 کیلو بایت SWF 11,224
موج الکترومغناطیسی 74 کیلو بایت SWF 11,264
بازتاب نور 55 کیلو بایت SWF 11,308
جاگذاری صحیح 107 کیلو بایت SWF 11,319
ماشین های ساده 93 کیلو بایت SWF 11,380
جریان همرفتی 105 کیلو بایت SWF 11,453
آزمایش رادرفورد 55 کیلو بایت SWF 11,511
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 11,666

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد