انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
کلمات مرتبط (2) 280 کیلو بایت SWF 1,016
کلمات مرتبط (1) 432 کیلو بایت SWF 1,019
کلمات مرتبط 1,186 کیلو بایت SWF 934
کلمات مخالف 3 1,341 کیلو بایت SWF 1,017
کلمات مخالف 2 1,338 کیلو بایت SWF 1,022
کلمات مخالف 1 1,339 کیلو بایت SWF 962
کلمات مخالف 247 کیلو بایت SWF 923
کلمات متضاد 140 کیلو بایت SWF 1,219
کلمات متضاد 1,336 کیلو بایت SWF 1,296
کلمات مترادف (2) 215 کیلو بایت SWF 980
کلمات مترادف (2) 302 کیلو بایت SWF 966
کلمات مترادف (1) 122 کیلو بایت SWF 1,031
کلمات مترادف (1) 312 کیلو بایت SWF 961
کلمات تک نقطه‌ای 134 کیلو بایت SWF 1,422
کلاچ گریز از مرکز 109 کیلو بایت SWF 1,119
کلاچ از نوع دیافراگم 70 کیلو بایت SWF 976
کشش فنر 271 کیلو بایت SWF 12,694
کشش سطحی 31 کیلو بایت SWF 7,859
کسرهای معادل 121 کیلو بایت SWF 1,056
کسرهای مساوی و ساده کردن کسر 501 کیلو بایت SWF 1,304

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد