انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آشنایی با خطوط (4) 211 کیلو بایت SWF 1,030
آشنایی با خطوط (3) 210 کیلو بایت SWF 1,066
آشنایی با خطوط (2) 211 کیلو بایت SWF 1,084
آشنایی با خطوط (12) 212 کیلو بایت SWF 1,207
آشنایی با خطوط (11) 212 کیلو بایت SWF 1,206
آشنایی با خطوط (10) 213 کیلو بایت SWF 1,198
آشنایی با خطوط (1) 211 کیلو بایت SWF 1,192
آشنایی با خط، پاره‌خط و اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,684
آشنایی با خط و نقطه (6) 210 کیلو بایت SWF 1,274
آشنایی با خط و نقطه (5) 210 کیلو بایت SWF 1,174
آشنایی با خط و نقطه (4) 209 کیلو بایت SWF 1,102
آشنایی با خط و نقطه (3) 209 کیلو بایت SWF 1,125
آشنایی با خط و نقطه (2) 210 کیلو بایت SWF 1,151
آشنایی با خط و نقطه (1) 212 کیلو بایت SWF 1,214
آشنایی با جمع و ترتیب اعداد 161 کیلو بایت SWF 1,504
آشنایی با جدول 327 کیلو بایت SWF 1,457
آشنایی با تقویم (2) 135 کیلو بایت SWF 1,542
آشنایی با تقویم (1) 143 کیلو بایت SWF 1,462
آشنایی با تقویم 180 کیلو بایت SWF 1,491
آشنایی با تفریق (2) 116 کیلو بایت SWF 1,894

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد