انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 713
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 681
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 809
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 712
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 1,695
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 649
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 1,597
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 818
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,033
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 800
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,062
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 786
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 604
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 978
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 3,180
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,031
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,082
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,138
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 908
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 682

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد