انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 953
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 938
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,142
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,050
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,392
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,017
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,089
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,201
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,334
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,311
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,457
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,087
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 909
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,408
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 3,754
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,363
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,380
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,534
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,286
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 918

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد