انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 997
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 984
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,186
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,107
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,454
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,112
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,232
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,336
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,381
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,411
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,595
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,137
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 952
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,541
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 3,818
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,430
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,431
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,652
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,340
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 968

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد