انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 1,092
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 1,066
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 1,272
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 1,179
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 2,543
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 1,197
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 2,376
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 1,417
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,468
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 1,543
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,740
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 1,210
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 1,038
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,669
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 3,962
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,553
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,509
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,764
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,459
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 1,038

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد