انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آزمون مدار RL سری (2) 127 کیلو بایت SWF 795
آزمون مدار RL موازی (1) 112 کیلو بایت SWF 771
آزمون مدار RL موازی (2) 101 کیلو بایت SWF 908
آزمون مدار RLC سری (1) 157 کیلو بایت SWF 799
آزمون مدار RLC سری (2) 202 کیلو بایت SWF 1,819
آزمون مدار RLC موازی (1) 185 کیلو بایت SWF 750
آزمون مدار RLC موازی (2) 203 کیلو بایت SWF 1,757
آزمون معادل تونن و نورتن 80 کیلو بایت SWF 920
آزمون میزان هوشیاری 99 کیلو بایت SWF 1,137
آزمون ولتاژ تونن 118 کیلو بایت SWF 899
آشنایی با اجزای میکروسکوپ نوری 4,921 کیلو بایت SWF 1,169
آشنایی با ادب و رفتار با دیگران 216 کیلو بایت SWF 886
آشنایی با اسیلوسکوپ 94 کیلو بایت SWF 686
آشنایی با اشکال هندسی 111 کیلو بایت SWF 1,096
آشنایی با اشکال هندسی از نظر تعداد لبه 404 کیلو بایت SWF 3,506
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (1) 381 کیلو بایت SWF 1,129
آشنایی با اشکال هندسی و رنگ‌ها (2) 858 کیلو بایت SWF 1,185
آشنایی با اشکال هندسی و شمارش 1,027 کیلو بایت SWF 1,266
آشنایی با اعداد 137 کیلو بایت SWF 1,031
آشنایی با اعداد 13 کیلو بایت SWF 760

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد