انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
انحراف نور از سطح 70 کیلو بایت SWF 1,235
انحلال اتانول در آب 113 کیلو بایت SWF 1,888
انحلال صابون در آب 138 کیلو بایت SWF 1,345
انحلال نمک طعام در آب 178 کیلو بایت SWF 1,528
انحلال ید و KMNO4 در آب و CCL4 679 کیلو بایت SWF 1,371
انحلال‌پذیری در آب 159 کیلو بایت SWF 1,422
انحلال‌پذیری گاز‌ها در آب 103 کیلو بایت SWF 1,590
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) 251 کیلو بایت SWF 1,485
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) 498 کیلو بایت SWF 1,607
اندازه‌گیری 510 کیلو بایت SWF 11,049
اندازه‌گیری (1) 170 کیلو بایت SWF 1,335
اندازه‌گیری (2) 80 کیلو بایت SWF 1,274
اندازه‌گیری به کمک گیره‌های کاغذ 117 کیلو بایت SWF 1,304
اندازه‌گیری در درجات کوچک 70 کیلو بایت SWF 1,193
اندازه‌گیری سرما و گرما 261 کیلو بایت SWF 1,454
اندازه‌گیری طول 1,164 کیلو بایت SWF 1,284
اندام گوارشی 63 کیلو بایت SWF 1,068
انرژی آبی 273 کیلو بایت SWF 6,371
انرژی بادی 57 کیلو بایت SWF 5,341
انرژی جنبشی 84 کیلو بایت SWF 10,890

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد