انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اشکال هندسی (1) 14 کیلو بایت SWF 1,071
اشکال هندسی (2) 15 کیلو بایت SWF 1,171
اصفهان نصف جهان 382 کیلو بایت SWF 1,186
اصول اولیه کلاچ 119 کیلو بایت SWF 1,266
اصول سیستم ترمز دیسکی 73 کیلو بایت SWF 1,478
اصول سیستم فرمان اکرمان 121 کیلو بایت SWF 1,174
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,347
اضافه کردن حرف ه 347 کیلو بایت SWF 1,151
اعداد اعشاری (1) 229 کیلو بایت SWF 1,473
اعداد اعشاری (2) 220 کیلو بایت SWF 1,241
اعداد اعشاری بر روی محور 247 کیلو بایت SWF 1,304
اعداد اعشاری و کسرها 236 کیلو بایت SWF 1,438
اعداد حقیقی 143 کیلو بایت SWF 2,149
اعداد دو رقمی 176 کیلو بایت SWF 10,510
اعداد ریاضی 40 کیلو بایت SWF 2,392
اعداد زوج و فرد (1) 563 کیلو بایت SWF 1,527
اعداد زوج و فرد (2) 278 کیلو بایت SWF 1,000
اعداد زوج و فرد (3) 285 کیلو بایت SWF 1,073
اعداد زوج و فرد (4) 285 کیلو بایت SWF 1,182
اعداد زوج و فرد (5) 327 کیلو بایت SWF 1,288

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد