انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 937
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 971
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 528
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 1,657
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,082
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,400
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 807
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,007
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 848
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,151
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,228
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,084
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,201
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 1,914
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 827
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 1,915

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد