انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,227
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,268
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 810
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,229
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,448
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,759
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,134
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,309
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,173
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,485
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,527
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,484
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,558
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,367
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,410
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,342

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد