انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت NOT 58 کیلو بایت SWF 1,288
گیت OR 60 کیلو بایت SWF 1,338
یاد حسین (ع) 1,956 کیلو بایت SWF 854
یادآوری تفریق 532 کیلو بایت SWF 2,327
یادآوری تقسیم 584 کیلو بایت SWF 1,511
یادآوری مفهوم کسر 400 کیلو بایت SWF 1,840
یادداشت روزانه 511 کیلو بایت SWF 1,191
یادداشت کردن مشاهدات 430 کیلو بایت SWF 1,371
یادگار بزرگمهر به علما 133 کیلو بایت SWF 1,232
یادگیری اعداد 142 کیلو بایت SWF 1,531
یادگیری ساعت 283 کیلو بایت SWF 1,570
یافتن زوج اعداد از روی دستگاه مختصات 856 کیلو بایت SWF 2,552
یافتن کلمه متفاوت با بقیه از لحاظ نوشتاری 119 کیلو بایت SWF 1,631
یک در عمل تقسیم 288 کیلو بایت SWF 2,435
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 1,482
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,442

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد