انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 881
درس ششم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,026
درس دهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,040
درس یازدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,328
درس پانزدهم، پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 1,032
درس پنجم: پیام قرآنی 3 کیلو بایت SWF 984
درس سوم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,033
درس پنجم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 961
درس نهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,035
درس سیزدهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 990
درس چهاردهم، پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 943
درس دوم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 1,002
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 982
درس اول، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,047
درس هفتم، پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 936
درس اول: پیام قرانی 5 کیلو بایت SWF 1,114
درس دهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 1,086
درس دوازدهم: پیام قرآنی 5 کیلو بایت SWF 2,205
سلول های گالوانی zn - cu 6 کیلو بایت SWF 5,832
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,471

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد