انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 586
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,813
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,016
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,456
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,791
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,821
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 709
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 693
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 997
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 680
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 457
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 485
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 735
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 485
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 477
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 599
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,218
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,863
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,477
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 710

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد