انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 621
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,873
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,063
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,516
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,847
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,874
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 744
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 756
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,028
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 708
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 496
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 514
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 770
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 517
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 512
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 646
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,284
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,900
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,525
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 741

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد