انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 567
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,788
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,001
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,439
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,769
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,794
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 687
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 672
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 978
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 662
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 443
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 465
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 716
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 469
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 461
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 577
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,196
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,843
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,450
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 688

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد