انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 502
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 4,680
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 2,926
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,356
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 2,688
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 5,675
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 637
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 606
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 915
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 596
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 391
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 405
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 645
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 404
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 392
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 505
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,100
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 3,764
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,363
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 621

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد