انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 949
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,413
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,621
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,885
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,281
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,472
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 1,054
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 1,061
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,296
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 1,126
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 758
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 844
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 1,066
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 753
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 763
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 937
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,952
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,495
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,931
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,098

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد