انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 834
واکنش گرما گیر-واکنش ذوب 24 کیلو بایت SWF 5,305
تولید واکنش های شیمیایی به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,461
تولید نور به وسیله جریان الکتریکی 24 کیلو بایت SWF 3,788
تحلیل مدارت ترکیبی 24 کیلو بایت SWF 3,173
تحلیل ثابت زمانی-منحنی صعود 24 کیلو بایت SWF 6,326
الگویابی (3) 24 کیلو بایت SWF 991
جمع اعداد (80) 24 کیلو بایت SWF 979
شکل‌سازی با اشکال هندسی (1) 24 کیلو بایت SWF 1,222
شمارش اعداد (6) 24 کیلو بایت SWF 1,017
درس دوم (question 2) 24 کیلو بایت SWF 707
درس دوم (question 8) 24 کیلو بایت SWF 790
درس هفتم (question 4) 24 کیلو بایت SWF 1,014
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره حشر، آیه 24 24 کیلو بایت SWF 705
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 24 کیلو بایت SWF 712
درس ششم: قطره اما دریا 24 کیلو بایت SWF 875
عوامل موثر بر سرعت واکنش 25 کیلو بایت SWF 5,776
مفاهیم مدارهای الکتریکی 25 کیلو بایت SWF 4,334
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,818
آشنایی با اعداد دو رقمی (5) 25 کیلو بایت SWF 1,008

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد