انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,452
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,684
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,199
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,095
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 1,120
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 956
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,357
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 837
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 875
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 781
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 812
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 819
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 840
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 869
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 786
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 878
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 898
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,692
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,888
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,596

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد