انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 5,333
مفهوم القای متقابل 16 کیلو بایت SWF 6,538
تبدیل حروف به عدد (2) 16 کیلو بایت SWF 1,081
آشنایی با اعداد دو رقمی (3) 16 کیلو بایت SWF 1,000
سودوکو (3) 16 کیلو بایت SWF 975
جمع اعداد (82) 16 کیلو بایت SWF 822
شناخت حروف و عدد (1) 16 کیلو بایت SWF 1,283
اهداف فصل سوم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 748
اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم 16 کیلو بایت SWF 787
درس اول، جلسه اول (8) 16 کیلو بایت SWF 728
درس اول، جلسه اول (9) 16 کیلو بایت SWF 740
درس پنجم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 750
درس ششم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 763
درس هفتم، جلسه سوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 792
درس دهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 724
درس سیزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 804
درس پانزدهم، جلسه دوم، تمرین اول 16 کیلو بایت SWF 827
کاربرد مغناطیس و آهنربای الکتریکی صنعتی 17 کیلو بایت SWF 5,560
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,684
تحلیل مداری اتصال موازی مقاومت ها 17 کیلو بایت SWF 4,489

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد