انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,473
چگونگی ساده کردن مدار ترکیبی 43 کیلو بایت SWF 3,300
آموزش اعداد 43 کیلو بایت SWF 1,969
الگوی هضم در پرندگان و کرم خاکی 43 کیلو بایت SWF 1,312
سؤالات درس راز نشانه‌ها (1) 43 کیلو بایت SWF 846
سؤالات درس ادب از که آموختی 43 کیلو بایت SWF 1,198
درس هشتم (question 5) 43 کیلو بایت SWF 906
درس سوم، قطره اما دریا 43 کیلو بایت SWF 1,088
درس هشتم، قطره اما دریا 43 کیلو بایت SWF 906
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 959
اصول عملکرد باطری 44 کیلو بایت SWF 5,347
مشخصات امواج متناوب 44 کیلو بایت SWF 4,227
سؤالات درس مدرسه هوشمند (5) 44 کیلو بایت SWF 2,564
سرگرمی (1) 44 کیلو بایت SWF 2,359
درس دوم، قطره اما دریا 44 کیلو بایت SWF 923
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 30 44 کیلو بایت SWF 776
درس دوازدهم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 10 44 کیلو بایت SWF 807
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 902
درس ششم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 954
درس ششم، جلسه دوم، سوره یوسف، آیه 1 44 کیلو بایت SWF 796

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد