انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 494
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 33 کیلو بایت SWF 518
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 585
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 791
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 787
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 559
درس چهارم (question 4) 34 کیلو بایت SWF 535
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 34 کیلو بایت SWF 574
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 643
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 775
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 3,775
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,032
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 1,912
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 511
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 516
درس پنجم (question 5) 35 کیلو بایت SWF 534
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 498
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 35 کیلو بایت SWF 511
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 557
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 535

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد