انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 710
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 33 کیلو بایت SWF 750
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 854
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 1,078
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,099
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 776
درس چهارم (question 4) 34 کیلو بایت SWF 763
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 34 کیلو بایت SWF 810
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 924
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 1,073
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 4,247
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,352
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,319
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 725
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 712
درس پنجم (question 5) 35 کیلو بایت SWF 748
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 702
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 35 کیلو بایت SWF 750
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 771
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 828

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد