انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (question 8) 33 کیلو بایت SWF 786
درس هفتم، جلسه سوم، سوره مزمل، آیه 20 33 کیلو بایت SWF 811
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 949
درس چهارم، جلسه دوم، سوره احزاب، آیه 21 33 کیلو بایت SWF 1,163
آشنایی با اعداد دو رقمی (7) 34 کیلو بایت SWF 1,184
درس دوم (question 2) 34 کیلو بایت SWF 839
درس چهارم (question 4) 34 کیلو بایت SWF 813
درس هفتم، جلسه چهارم، سوره کهف، آیه 73 34 کیلو بایت SWF 925
درس دهم، جلسه دوم، سوره دخان، آیه 3 34 کیلو بایت SWF 1,012
درس دوازدهم، جلسه چهارم، سوره صافات، آیه 180 34 کیلو بایت SWF 1,177
مفهوم هدایت پذیری الکتریکی 35 کیلو بایت SWF 4,359
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,469
یکان، دهگان اعداد (1) 35 کیلو بایت SWF 2,443
درس پنجم (question 4) 35 کیلو بایت SWF 789
درس چهارم (question 8) 35 کیلو بایت SWF 775
درس پنجم (question 5) 35 کیلو بایت SWF 810
درس اول، جلسه دوم، سوره عنکبوت، آیه 4 35 کیلو بایت SWF 761
درس هشتم، جلسه دوم، سوره مریم، آیه 31 35 کیلو بایت SWF 818
درس پنجم، جلسه دوم، سوره غافر، آیه 8 35 کیلو بایت SWF 851
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 919

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد