انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هشتم: تلاوت آیات 43سوره رعد و 1تا5سوره ابراهیم 302 کیلو بایت SWF 975
درس هشتم، جلسه دوم، سوره نمل، آیه 60 28 کیلو بایت SWF 1,051
درس هشتم، جلسه دوم، سوره هود، آیه 3 48 کیلو بایت SWF 869
درس هشتم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 263 44 کیلو بایت SWF 912
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین اول 104 کیلو بایت SWF 879
درس هشتم، جلسه دوم، تمرین دوم 179 کیلو بایت SWF 943
درس هشتم: تلاوت آیات 6 تا 10 سوره ابراهیم 370 کیلو بایت SWF 1,566
درس هشتم: قطره اما دریا 41 کیلو بایت SWF 948
درس هشتم: پیام قرآنی 4 کیلو بایت SWF 959
درس نهم: تلاوت آیات 88 تا 93 سوره نحل 375 کیلو بایت SWF 2,645
درس نهم، جلسه دوم، سوره اعراف، آیه 177 35 کیلو بایت SWF 893
درس نهم، جلسه دوم، سوره جاثیه، آیه 9 36 کیلو بایت SWF 900
درس نهم، جلسه دوم، تمرین اول 103 کیلو بایت SWF 912
درس نهم، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 916
درس نهم، جلسه چهارم، سوره فرقان، آیه 26 27 کیلو بایت SWF 963
درس نهم، جلسه چهارم، سوره توبه، آیه 30 23 کیلو بایت SWF 972
درس نهم، جلسه چهارم، سوره حج، آیه 25 43 کیلو بایت SWF 982
درس نهم: تلاوت آیات 94 تا 102 سوره نحل 400 کیلو بایت SWF 4,771
درس نهم: قطره اما دریا 50 کیلو بایت SWF 952
درس نهم: پیام قرآنی 28 کیلو بایت SWF 1,018

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد