انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,763
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 2,940
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,012
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,071
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,092
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 9,769
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 3,554
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,053
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,008
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 2,851
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,237
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,529
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,797
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,363
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,742
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 2,911
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 3,441
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,661
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 3,760
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,017

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد