انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,708
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,656
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,748
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,425
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,140
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,390
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,750
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,613
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,446
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,910
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,042
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,316
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,879
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,261
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,783
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 4,138
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 4,313
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,364
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,748
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,227

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد