انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,210
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,244
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,260
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 9,955
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 3,715
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,032
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,225
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,183
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,036
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,429
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,683
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,942
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,525
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,907
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,076
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 3,637
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,815
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 3,928
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,198
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 6,756

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد