انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,162
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,209
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,227
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 9,913
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 3,685
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,005
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,179
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,151
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 2,993
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,390
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,648
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,903
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,491
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,847
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,040
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 3,595
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,771
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 3,887
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,159
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 6,721

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد