انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,797
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,751
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,877
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 10,524
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 4,244
بیان مداری قانون اهم 35 کیلو بایت SWF 3,467
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,828
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,705
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 3,534
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 4,001
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 4,120
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 3,389
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,989
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 3,339
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,912
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 4,228
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 4,412
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 4,474
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,820
قانون ولتاژ کیرشهف 120 کیلو بایت SWF 7,312

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد