انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع جریان مستقیم و متناوب 16 کیلو بایت SWF 4,848
تکمیل چرخه مداری 150 کیلو بایت SWF 3,009
عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 26 کیلو بایت SWF 4,116
تاثیر عوامل مختلف بر مقاومت 60 کیلو بایت SWF 3,169
اثر دما بر مقاومت 11 کیلو بایت SWF 4,193
رنگ بندی مقاومت‌ها 43 کیلو بایت SWF 9,878
کاربرد ابررسانا 52 کیلو بایت SWF 3,643
بیان فیزیکی قانون اهم 214 کیلو بایت SWF 3,140
چگونگی محاسبه جریان در قانون اهم 10 کیلو بایت SWF 4,114
چرخه قانون اهم 77 کیلو بایت SWF 2,950
مفهوم نموداری قانون اهم 41 کیلو بایت SWF 3,330
اتصال سری در مدار های الکتریکی 11 کیلو بایت SWF 3,610
استراتژی حل مسئله در مدرات سری 22 کیلو بایت SWF 2,867
پیاده سازی مدارات به صورت سری 25 کیلو بایت SWF 2,455
رابطه بین جربان و مقاومت در مدارات 26 کیلو بایت SWF 2,816
مشخصات مدارات سری 17 کیلو بایت SWF 3,009
معادل اتصال سری مقاومت ها 107 کیلو بایت SWF 3,557
مقسم ولتاژ 30 کیلو بایت SWF 3,736
تحلیل یک مدار سری 6 کیلو بایت SWF 3,852
مقاومت متغیر 13 کیلو بایت SWF 4,116

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد