انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,114
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 4,783
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 6,042
موج عرضی 1 92 کیلو بایت SWF 3,716
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,359
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,138
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,374
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 9,898
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 4,564
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,242
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,540
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 3,915
خطوط میدان 96 کیلو بایت SWF 3,560
شارش بار در سطوح مختلف 33 کیلو بایت SWF 3,131
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,417
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,503
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,394
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,486
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 20,922
روش های تولید الکتریسته 77 کیلو بایت SWF 4,575

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد