انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,041
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 4,709
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 5,898
موج عرضی 1 92 کیلو بایت SWF 3,643
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,285
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,059
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,296
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 9,823
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 4,473
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,115
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,438
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 3,815
خطوط میدان 96 کیلو بایت SWF 3,461
شارش بار در سطوح مختلف 33 کیلو بایت SWF 3,045
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,326
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,413
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,310
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,347
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 20,771
روش های تولید الکتریسته 77 کیلو بایت SWF 4,488

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد