انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,449
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,233
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 6,350
موج عرضی 1 92 کیلو بایت SWF 4,082
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,684
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,444
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,639
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,181
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 4,871
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,630
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,793
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 4,179
خطوط میدان 96 کیلو بایت SWF 3,864
شارش بار در سطوح مختلف 33 کیلو بایت SWF 3,650
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,790
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,775
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,691
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 7,912
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 21,484
روش های تولید الکتریسته 77 کیلو بایت SWF 4,841

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد