انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,560
کد مقاومت 62 کیلو بایت SWF 5,351
حرکت پرتابه ای 122 کیلو بایت SWF 6,470
موج عرضی 1 92 کیلو بایت SWF 4,176
موج عرضی 2 61 کیلو بایت SWF 4,849
موج طولی 61 کیلو بایت SWF 5,526
تابش جسم سیاه 152 کیلو بایت SWF 5,715
آزمایش دوشکاف یانگ 82 کیلو بایت SWF 10,296
لایه های والانس و جهش الکترون 15,700 کیلو بایت SWF 4,942
ساختار اتم 138 کیلو بایت SWF 10,725
نیروی وارد بر دو بار الکتریکی 15 کیلو بایت SWF 3,947
خطوط میدان الکتریکی بین دو بار 32 کیلو بایت SWF 4,262
خطوط میدان 96 کیلو بایت SWF 3,972
شارش بار در سطوح مختلف 33 کیلو بایت SWF 3,712
شارش بار در سطوح کروی 49 کیلو بایت SWF 3,874
آزمایش فرانکلین 68 کیلو بایت SWF 4,890
تاریخجه برق 339 کیلو بایت SWF 4,787
کاربرد الکتریسیته ساکن –دستگاه رنگ پاش 45 کیلو بایت SWF 8,057
جریان برق چگونه تولید می شود؟ 398 کیلو بایت SWF 21,621
روش های تولید الکتریسته 77 کیلو بایت SWF 4,901

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد