انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 14 کیلو بایت SWF 957
درس اول، جلسه اول، یاء بعد از تنوین فتحه 21 کیلو بایت SWF 999
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 17 کیلو بایت SWF 983
درس اول، جلسه اول، واو پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,175
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 13 کیلو بایت SWF 1,099
درس اول، جلسه اول، یاء پایه همزه 19 کیلو بایت SWF 1,012
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 21 کیلو بایت SWF 985
درس اول، جلسه اول، الف بعد از واو آخر 20 کیلو بایت SWF 990
درس اول، جلسه اول، سوره قاف، آیه 45 113 کیلو بایت SWF 983
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 1و2 44 کیلو بایت SWF 923
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 3 28 کیلو بایت SWF 899
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 4 51 کیلو بایت SWF 955
درس اول، جلسه دوم، سوره لقمان، آیه 17 39 کیلو بایت SWF 973
درس اول، جلسه دوم، سوره نور، آیه 56 48 کیلو بایت SWF 1,025
درس اول، جلسه دوم، تمرین اول 101 کیلو بایت SWF 1,017
درس اول، جلسه دوم، تمرین دوم 176 کیلو بایت SWF 1,015
درس دوم: تلاوت آیات 50تا55 سوره قمر و اتا6 سوره الرحمن 2,203 کیلو بایت SWF 1,086
درس دوم، جلسه دوم، سوره بقره، آیه 29 28 کیلو بایت SWF 910
درس دوم، جلسه دوم، سوره نحل، آیه 12 33 کیلو بایت SWF 916
درس دوم، جلسه دوم، سوره صاد، آیه 71 49 کیلو بایت SWF 976

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد