انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالبsort icon ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دسته‌بندی داده‌ها 198 کیلو بایت SWF 3,579
معرفی اعداد 198 کیلو بایت SWF 3,505
معرفی اعداد 131 کیلو بایت SWF 3,564
آشنایی با نمادهای آموزشی 370 کیلو بایت SWF 3,963
دسته‌بندی اعداد 239 کیلو بایت SWF 3,662
شمارش داده ها 136 کیلو بایت SWF 3,069
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش 184 کیلو بایت SWF 4,083
شمارش اعداد 105 کیلو بایت SWF 3,632
اشنایی با اعداد 148 کیلو بایت SWF 3,525
شمارش اعداد 206 کیلو بایت SWF 3,645
نمادهای ریاضی 104 کیلو بایت SWF 4,272
نمادهای ریاضی 110 کیلو بایت SWF 4,626
دسته‌بندی داده‌ها 201 کیلو بایت SWF 4,302
دسته‌های ده‌تایی و یکی 108 کیلو بایت SWF 5,774
دسته بندی و جدول ارزش مکانی 139 کیلو بایت SWF 4,348
جدول ارزش مکانی 126 کیلو بایت SWF 10,910
شمارش افزایشی 86 کیلو بایت SWF 3,864
محور اعداد 99 کیلو بایت SWF 3,512
مفهوم جمع 129 کیلو بایت SWF 3,701
ابزار جمع 129 کیلو بایت SWF 4,179

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد